PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Regulamin konkursu kulinarnego
"Smakowity produkt lokalny"

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Pilźnie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Zawisłocze Pilźnieńskie" w Mokrzcu Konkurs jest realizowany z projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego -NGO, JSTII. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Nadsyłanie przepisów do dnia 22.02.2013r. rozstrzygnięcie konkursu czerwiec 2013r.III. CEL KONKURSU

 • promocja potraw regionalnych,
 • prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej regionu,
 • aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Pilzno,
 • wymiana doświadczeń i przepisów,
 • budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych,
 • opracowanie i wydanie publikacji tradycyjnych potraw kulinarnych naszego regionu.

IV. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Pilzno.V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby organizatora, Dom Kultury w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno osobiście lub drogą pocztową przepisu(ów), danych osobowych i teleadresowych dnia 22.02.2013r. w kategoriach:

 1. Zupa
 2. Danie główne
 3. Desery i ciasta
 4. Przekąski i przetwory

Uczestnik może wziąć udział w wszystkich lub dowolnej kategorii.
Ilość przepisów w danej kategorii nieograniczona.
Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w każdej kategorii.
Przyznane zostaną po trzy miejsca w każdej kategorii.
Nagrodzone potrawy zostaną opublikowane w publikacji książkowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych przepisów.VI. OCENA PRAC:

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu oraz informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
 • Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej www.dkpilzno.pl, www.pilzno.um.gov.pl
 • Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.


VIII. KONTAKT

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 14 6721 027, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dkpilzno@poczta.fm
lub w biurze organizatora: 39-220 Pilzno, ul. Węgierska 30.
Realizacja: