PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dom Kultury w Pilźnie podpisał umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia o dofinansowanie projektu pt.:
Identyfikacja i promocja lokalnych produktów
charakterystycznych dla terenu Gminy Pilzno

w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego-NGO, JST współfinasowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Zawisłocze Pilźnieńskie" w Mokrzcu w kilku etapach:

  1. Konkurs kulinarny: "smakowity produkt lokalny"
    Przepisy na konkurs kulinarny należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:
    Dom Kultury w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno
    z dopiskiem (konkurs kulinarny) do dnia 22.02.2013r. REGULAMIN KONKURSU
  2. Warsztaty kulinarne: "wspólne gotowanie w gminie Pilzno" odbędą się w Siedzibie Stowarzyszenia "Zawisłocze Pilźnieńskie" w Mokrzcu (czas trwania 40 godzin, udział może wziąć do 15 osób). Termin rozpoczęcia warsztatów kulinarnych 02.03.2013r.
  3. Kurs serwowania potraw odbędzie się w Siedzibie Stowarzyszenia "Zawisłocze Pilźnieńskie" w Mokrzcu (czas trwania 10 godzin, maksymalna ilość uczestników 15 osób). Termin rozpoczęcia kursu serwowania po zakończeniu warsztatów kulinarnych.
  4. Impreza finałowa (połączona z promocją publikacji przepisów kulinarnych – czerwiec 2013r.)

Kwota wsparcia szwajcarskiego: 4.513,26 CHF, środki własne: 2.891,70 zł

Czas realizacji przedsięwzięcia: 20.12.2012r.–20.07.2013r.

Korzyściami związanymi z projektem będzie: wydanie publikacji z przepisami kulinarnymi, doposażenie lokalu Stowarzyszenia "Zawisłocze Pilźnieńskie" w Mokrzcu, które będzie popularyzowało walory kuchni lokalnej w swoim środowisku oraz na terenie województwa.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w projekcie mieszkańców Gminy Pilzno.
Realizacja: